Data ogłoszenia: 2018-11-02
Nr postępowania: AZZP.243.69.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 2018-11-02 r.

 Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 08.11.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)