Data ogłoszenia: 2019-03-01
Nr postępowania: AZZP.243.15.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 2019-03-01 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 12.03.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)