Data ogłoszenia: 2019-03-22
Nr postępowania: AZZP.243.22.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 2019-03-22 r.

Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)