Data ogłoszenia: 2019-03-25
Nr postępowania: AZZP.243.23.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 2019-03-25 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV

Termin składania ofert: 01.04.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)