Data ogłoszenia: 2019-04-29
Nr postępowania: AZZP.243.35.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 2019-04-29 r.

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Termin składania ofert 2019-05-10, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)