Data ogłoszenia: 2019-05-30
Nr postępowania: AZZP.243.43.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2019-05-30 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV

Termin składania ofert: 06.06.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)