Data ogłoszenia: 2019-06-13
Nr postępowania: AZZP.243.45.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2019-06-13 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV

Termin składania ofert: 18.06.2019 r. godz. 10:00

UWAGA!!! Nowy termin
składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)