Data ogłoszenia: 2019-06-25
Nr postępowania: AZZP.243.47.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2019-06-25 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 28.06.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)