Data ogłoszenia: 2019-09-17
Nr postępowania: AZZP.243.68.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2019-09-17 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godz. 10:00

UWAGA!!! Nowy termin składania ofert: 27.09.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)