Data ogłoszenia: 2019-10-01
Nr postępowania: AZZP.243.73.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu i Zaproszenie do składania ofert na zamówienie z dziedziny nauki i inne szczególne dostawy o nazwie zadania: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (AZZP.243.73.2019) zostało umieszczone na stronie BIP pod adresem:

https://bip.utp.edu.pl/artykul/166/676/dostawa-odczynnikow-chemicznych-dla-wydzialu-technologii-i-inzynierii-chemicznej

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)