Data ogłoszenia: 2019-10-02
Nr postępowania: AZZP.243.74.2019
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu i Zaproszenie do składania ofert na zamówienie z dziedziny nauki i inne szczególne dostawy o nazwie zadania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt (AZZP.243.74.2019) zostało umieszczone na stronie BIP pod adresem:

https://bip.utp.edu.pl/artykul/166/677/dostawa-odczynnikow-chemicznych-dla-katedry-biotechnologii-i-genetyki-zwierzat

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)