Data ogłoszenia: 2020-01-20
Nr postępowania: AZZP.243.3.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Laboratorium Jakości Pasz i Surowców Zwierzęcych
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu i Zaproszenie do składania ofert na zamówienie z dziedziny nauki i inne szczególne dostawy o nazwie zadania:

Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Laboratorium Jakości Pasz i Surowców Zwierzęcych

 (AZZP.243.3.2020)

zostało umieszczone na stronie BIP pod adresem:

https://bip.utp.edu.pl/artykul/166/691/dostawa-sukcesywna-odczynnikow-chemicznych-dla-laboratorium-jakosci-pasz-i-surowcow-zwierzecych

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)