Data ogłoszenia: 2020-05-29
Nr postępowania: AZZP.243.037.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu i Zaproszenie do składania ofert na zamówienie z dziedziny nauki i inne szczególne dostawy o nazwie zadania:

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (AZZP.243.037.2020)

zostało umieszczone na stronie BIP pod adresem:

https://bip.utp.edu.pl/artykul/166/725/dostawa-sukcesywna-specjalistycznych-odczynnikow-chemicznych-do-badan-naukowych-dla-jednostek-organizacyjnych-uniwersytetu-technologiczno-przyrodniczego-w-bydgoszczy


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)