Data ogłoszenia: 2019-01-03
Nr postępowania: AZZP.243.1.2019
Nazwa postępowania: Usługi pocztowe i kurierskie dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na lata 2019 – 2021
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:

Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 na usługi społeczne

Usługi pocztowe i kurierskie dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na lata 2019 – 2021

Termin składania ofert: 10.01.2019 godzina 09:00


Dnia 09.01.2019 - Modyfikacji treści SIWZ i zmiana Ogłoszenia

Nowy Termin składania ofert: 11.01.2019 godzina 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)