Data ogłoszenia: 2019-09-10
Nr postępowania: AZZP.243.60.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia instruktorskiego z zakresu prowadzenia zajęć z pilotowania dronów
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o nazwie zadania: Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia instruktorskiego z zakresu prowadzenia zajęć z pilotowania dronów w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią"  (AZZP.243.60.2019) zostało umieszczone na stronie BIP pod adresem:

https://bip.utp.edu.pl/artykul/166/672/przeprowadzenie-specjalistycznego-szkolenia-instruktorskiego-z-zakresu-prowadzenia-zajec-z-pilotowania-dronow-w-ramach-projektu-pn-nowoczesna-i-efektywna-uczelnia-kompleksowy-rozwoj-innowacyjnego-ksztalcenia-studentow-uniwersytetu-technologiczno-przyrodniczego-i-efektywnego-zarzadzania-uczelnia

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)