Usługi

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwa
2020-08-18
2020-07-30 AZZP.243.047.2020
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
2020-07-22 AZZP.243.053.2020
Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
2020-07-22 AZZP.243.055.2020
Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.
2020-07-07 AZZP.243.039.2020
Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.
2020-05-11 AZZP.243.026.2020
Przygotowanie i produkcja materiałów multimedialnych dla 5 (pięciu) kursów MOOC (ang. Massive Open Online Courses) w języku polskim oraz 1 (jednego) kursu MOOC w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, w ramach Zad.1 Stworzenie 6 masowych o
2020-04-03 AZZP.243.018.2020
Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2020-02-27 AZZP.243.015.2020
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
2020-02-18 AZZP.243.013.2020
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
2019-08-28 AZZP.243.61.2019
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2019-08-01 AZZP.243.55.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
2019-05-31 AZZP.243.40.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Wymagania systemu zarządzan
2019-05-16 AZZP.243.38.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Analizy zagrożeń i ocena ry
2019-05-16 AZZP.243.37.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Chromatografii cieczowej HPLC
2019-05-16 AZZP.243.39.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Auditor Wewnętrzny Systemu
2019-04-18 AZZP.243.30.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Kontrola finansowo-księgowa”
2019-04-18 AZZP.243.33.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Obsługa kadrowo-płacowa”
2019-04-18 AZZP.243.34.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”
2019-04-15 AZZP.243.26.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia osób w zakresie przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egzaminem
2019-04-15 AZZP.243.27.2019
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-15 AZZP.243.28.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-15 AZZP.243.29.2019
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-08 AZZP.243.21.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - Dobra Praktyka Laboratoryjna
2019-03-05 AZZP.243.18.2019
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
2019-02-08 AZZP.243.6.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
2019-01-18 AZZP.243.05.2019
Świadczenie usługi wydruku centralnego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2018-12-31 AZZP.243.89.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych”
2018-12-21 AZZP.243.81.2018
Usługa prowadzenia zajęć w zakresie prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji, budowy i aerodynamiki BSP
2018-09-25 AZZP.243.54.2018
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach 2.1 i Audytorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7
2018-09-21 AZZP.243.47.2018
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu
2018-09-07 AZZP.243.51.2018
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu pilotażu dronów w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA–kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów UTP i efektywnego zarządzania uczelnią
2018-09-07 AZZP.243.49.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo”
2018-08-23 AZZP.243.48.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-07-26 AZZP.243.40.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-07-26 AZZP.243.41.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-06-20 AZZP.243.33.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
2018-04-30 AZZP.243.19.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2018-03-02 AZZP.243.8.2018
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoj
2017-12-22 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-12-12 AZZP.243.110.2017
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2017-12-11 AZZP.243.107.2017
Opracowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych
2017-11-23 AZZP.243.96.2017
Przeprowadzenie konserwatoriów terenowych jako dodatkowych zajęć praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej
2017-11-23 AZZP.243.97.2017
Przeprowadzenie warsztatów i certyfikowanych szkoleń z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2017-10-26 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-10-12 AZZP.243.79.2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań naukowych, Design Thinking oraz Business Model Canvas
2017-10-05 AZZP.243.85.2017
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-08-02 AZZP.243.43.2017
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
2017-05-17 AZZP.243.27.2017
Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.
2017-05-15 AZZP.243.22.2017
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-05-12 AZZP.243.35.2017
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-28 AZZP.243.23.2017BB
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-25 AZZP.243.30.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego XPRIMER, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2017-04-11 AZZP.243.24.2017BB
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-11 AZZP.243.20.2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ( zadanie 1) ubezpieczenie komunikacyjne ( zadanie 2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2017-02-22 AZZP.243.16.2017
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu korekcji racic u krów dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2017-02-14 AZZP.243.9.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego DOCUSAFE, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2017-02-06 AZZP.243.8.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2017-01-19 AZZP.243.4.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia
2017-01-05 AZZP.243.2.2017
Przeprowadzenie kursu inseminacji bydła i trzody chlewnej dla studentów ostatnich IV semestrów studiów I stopnia, kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
2017-01-05 AZZP.243.1.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2016-12-05 AZZP.243.139.2016
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
2016-11-21 AZZP.243.133.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-11-10 AZZP.243.121.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-09-15 AZZP.243.96.2016
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-09-05 AZZP.243.91.2016
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2016-02-29 AZZP.243.5.2016BB
Świadczenie usług cateringowych
2016-02-18 AZZP.243.8.2016
Usługa organizacji konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016
2015-12-23 AZZP.243.169.2015
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2015-12-08 AZZP.243.166.2015
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016.
2015-11-19 AZZP.243.145.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-11-05 AZZP.243.140.2015
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią) i Mochełku (gmina Sicienko)
2015-10-14 AZZP.243.125.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-10-12 AZZP.243.126.2015
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-09-24 AZZP.243.114.2015
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2015-07-30 AZZP.243.70.2015BB
Udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie
2015-06-16 AZZP.243.67.2015
Przedłużenie wsparcia technicznego o rok oraz prawo do poprawek oprogramowania i aktualizacji baz systemów dla Cisco IronPort C360
2015-06-03 AZZP.243.63.2015BB
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
2015-05-20 AZZP.243.58.2015BB
Usługi w zakresie promocji projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych FSS2014HEIW0058
2015-05-12 AZZP.243.47.2015
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych.
2015-04-29 AZZP.243.40.2015
Opracowanie programu zintegrowanego nauczania dotyczącego projektowania energooszczędnych budynków z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
2015-04-16 AZZP.243.39.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
2015-04-09 AZZP.243.37.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej.
2015-04-02 AZZP.243.36.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
2015-03-26 AZZP.243.16.2015BB
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz potrzeb przedsiębiorstw woj. kujawsko - pomorskiego w zakresie tematów prac naukowych i rozwojowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz opra
2015-03-24 AZZP.243.29.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2015-03-05 AZZP.243.14.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułow w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiow podyplomowych
2015-03-03 AZZP.243.17.2015
Odchów kurcząt i pobieranie prób do badań
2015-02-26 AZZP.243.12.2015
Uslugi cateringu
2015-01-16 AZZP.243.5.2015
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla ob-szarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015-01-14 AZZP.243.2.2015(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
2014-12-05 AZZP.243.215.2014
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 61 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2015
2014-12-05 AZZP.243.221.2014 (BB)
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
2014-11-27 AZZP.243.205.2014
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynu informacyjnego
2014-11-25 AZZP.243.176.2014
Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi
2014-11-14 AZZP.243.194.2014
Usługi cateringowe
2014-11-05 AZZP.243.178.2014
Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE
2014-10-16 AZZP.243.146.2014
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2014-09-18 AZZP.243.128.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
2014-09-04 AZZP.243.127.2014 (BB)
Usługa Cateringu dla uczestników oraz gości VII Konferencji Naukowo - Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
2014-08-26 AZZP.243.119.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.
2014-07-08 AZZP.243.88.2014
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
2014-06-05 AZZP.243.85.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
2014-05-21 AZZP.243.79.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
2014-05-20 AZZP.243.78.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji
2014-05-06 AZZP.243.70.2014(BB)
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu Kierunek przyszłości - Inżynieria Biomedyczna
2014-04-30 AZZP.243.63.2014
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-04-30 AZZP.243.65.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2014-04-09 AZZP.243.57.2014
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne
2014-04-04 AZZP.243.52.2014(BB)
Usługa redakcji wydawniczej i druk publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2014-04-02 AZZP.243.51.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2014-03-27 AZZP.243.45.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2014-03-13 AZZP.243.41.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
2014-03-12 AZZP.243.39.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2014-03-11 AZZP.243.40.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
2014-03-06 AZZP.243.30.2014
Wykonanie Studium zagospodarowania majątkiem UTP - analiza techniczna oraz wykonanie interfejsu graficznego do systemu zarządzania majątkiem UTP oraz systemu raportowania danych w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania. 4.1.1 POKL.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-02-12 AZZP.243.27.2014
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-02-06 AZZP.243.22.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu
2014-02-05 AZZP.243.20.2014 (DK)
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2014-02-05 AZZP.243.17.2014
Usługi cateringu
2014-02-04 AZZP.243.15.2014
Świadczenie usług służbowej telefonii komórkowej wraz z bezprzewodowym dostępem do internetu
2014-01-29 AZZP.243.13.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2013-12-20 AZZP-BB.24-287/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
2013-12-13 AZZP-S.24-284/2013
Administrowanie siecią komputerową w Domach Studenta UTP
2013-12-05 AZZP-DK.24-278/2013
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2013-11-18 AZZP-S.24-248/2013
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2013-11-07 AZZP-AJ.24-234/2013
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2013-10-04 AZZP-D.24-185/2013
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2013-09-20 AZZP-D.24-172/2013
Dostawa mebli biurowych
2013-09-20 AZZP-BB.24-174/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Nauka dla przemysłu projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013
2013-09-13 AZZP-BB.24-166/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2013-09-03 AZZP-S.24-154/2013
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
2013-08-14 AZZP-AK.24-148/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC 2013
2013-07-04 AZZP-BB.24-124/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
2013-06-17 AZZP-AJ.24-101/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014 w zakresie: ogłoszenia prasowe w gazetach o zasięgu regionalnym - przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2013/2014 oraz banner reklamowy na dole pierwszej strony w regionalnej gazecie codziennej promujący ofertę dydaktyczną na rok akademicki 2013/2014
2013-06-04 AZZP-AJ.24-093/2013
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2013-06-03 AZZP-DK.24-92/2013
Usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2013-05-27 AZZP-AJ.24-087/2013
USŁUGI W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU DYDAKTYKA A PRAKTYKA - WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO UTP
2013-05-23 AZZP-BB.24-88/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2013-05-09 AZZP-AJ.24-059/2013
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
2013-03-26 AZZP-BB.24-45/2013
Usługa w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka wdrożenie programu rozwojowego UTP.
2013-03-25 AZZP-BB.24-44/2013
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych
2013-03-13 AZZP-DK.24-33/2013
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2013-03-01 AZZP-AJ.24-027/2013
Świadczenie usług doradztwa w zakresie finansów na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2013-02-21 AZZP-MK.24-15/2013
Usługi pocztowe dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2013-02-20 AZZP-BB.24-24/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2013-02-11 AZZP-BB.24-20/2013
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.
2013-01-31 AZZP-AJ.24-014/2013
USŁUGI CATERINGU
2013-01-24 AZZP-AJ.24-008/2013
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
2013-01-17 AZZP-AJ.24-007/2013
Usługi i dostawy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu Nowa jakość w UTP
2013-01-02 AZZP-BB.24-1/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014
2012-11-30 AZZP-S.24-299/2012
Wykonywanie usługi ochrony mienia i pomieszczeń użytkowych
2012-11-29 AZZP-BB.24-301/2012
Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Kujawsko-Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko-Pomorskich Przedsiębiorstw i ich Pracowników
2012-11-19 AZZP-S.24-259/2012
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2012-11-09 AZZP-S.24-258/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-11-07 AZZP-DK.24-256/2012
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2012-11-03 AZZP-S.24-237/2012
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-10-31 AZZP-AK.24-233/2012
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE.
2012-10-26 AZZP-BB.24-244/2012
Usługi w zakresie organizacji przejazdu na targi międzynarodowe EUROTIER w Hanowerze
2012-10-26 AZZP-BB.24-245/2012
Usługi w zakresie redakcji wydawniczej i druku publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego
2012-10-22 AZZP-S.24-225/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-10-10 AZZP-AJ.24-200/2012
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
2012-10-09 AZZP-BB.24-217/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na targi międzynarodowe EUROTIER w Hanowerze
2012-09-24 AZZP-AJ.24-198/2012
Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu "NOWA JAKOŚĆ UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
2012-09-21 AZZP-BB.24-201/2012
Usługi w zakresie promocji Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-09-11 AZZP-BB.24-192/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu do Khmelnitsky (UKRAINA ) na konferencję naukową
2012-08-10 AZZP-DK.24-179/2012
Wykonanie usługi polegającej na opiece licencyjnej oraz zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERPv6 dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-07 AZZP-BB.24-176/2012
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC2012
2012-07-19 AZZP-S.24-145/2012
Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-07-19 AZZP-BB.24-159/2012
Przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 na ekranach LED - telebimach.
2012-07-19 AZZP-BB.24-160/2012
Usługa przeprowadzenia kampanii radiowej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013
2012-07-02 AZZP-BB.24-144/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy Banner reklamowy w regionalnej gazecie codziennej
2012-06-27 AZZP-BB.24-134/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-06-22 AZZP-AJ.24-128/2012
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2012-06-18 AZZP-BB.24-124/2012
Przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 na ekranach LED - telebimach
2012-06-18 AZZP-BB.24-126/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2012-06-13 AZZP-BB.24-121/2012
Usługa przeprowadzenia kampanii radiowej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013
2012-06-04 AZZP-BB.24-112/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka- wdrożenie programu rozwojowego UTP
2012-05-28 AZZP-BB.24-105/2012
Usługi w zakresie promocji Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-05-28 AZZP-BB.24-107/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszcz
2012-05-23 AZZP-DK.24-102/2012
Wykonanie usługi polegającej na organizacji sympozjum dla zadania pt. Organizacja XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego - diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze, prognozy
2012-05-18 AZZP-AJ.24-091/2012
Usługi cateringu
2012-05-15 AZZP-BB.24-92/2012
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych.
2012-04-30 AZZP-DK.24-81/2012
Usługa cateringu w ramach realizacji zadania pt. -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego-
2012-04-26 AZZP-BB.24-74/2012
Usługi w zakresie redakcji wydawniczej i druku publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu „Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego"
2012-04-05 AZZP-DK.24-60/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2012-03-29 AZZP-MW.24-58/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2012-03-23 AZZP-DK.24-56/2012
Wykonanie usługi polegającej na zamieszczeniu prezentacji (wizytówki) dotyczącej promowania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na portalach edukacyjnych
2012-03-22 AZZP-BB.24-54/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe oraz targi międzynarodowe w ra-mach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-03-21 AZZP-AJ.24-050/2012
USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONFERENCJI PROREKTORÓW DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH
2012-03-15 AZZP-AJ.24-047/2012
USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONFERENCJI DLA DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW Z WYDZIAŁÓW KSZTAŁCĄCYCH NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA
2012-03-08 AZZP-AJ.24-042/2012
USŁUGA CATERINGU W RAMACH PROJEKTU UDA-POKL.02.01.01-00-129/10
2012-03-07 AZZP-MW.24-29/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2012-02-22 AZZP-BB.24-32/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje
2012-02-22 AZZP-DK.24-31/2012
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2012-02-03 AZZP-BB.24-16/2012
Przeprowadzenie warsztatów z księgowości w ramach projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje realizowanego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2012-02-02 AZZP-BB.24-11/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje
2012-01-31 AZZP-BB.24-8/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-01-19 AZZP-BB.24-5/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2012/2013
2011-12-14 AZZP-B.24-269/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-12-14 AZZP-B.24-271/2011
Usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-11-24 AZZP-B.24-241/2011
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2011-11-03 AZZP-B.24-208/2011
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-10-27 AZZP-B.24-183/2011
ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY
2011-10-19 AZZP-B.24-191/2011
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-09-28 AZZP-B.24-174/2011
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2011-08-12 AZZP-B.24-144/2011
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC2011
2011-08-08 AZZP-B.24-143/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-08-04 AZZP-B.24-139/2011
Przeprowadzenie szkoleń oraz szkoleń w formie warsztatów z zakresu rozwoju i utrzymania infrastruktury IT
2011-07-20 AZZP-S.24-1PP/2011
Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich przy al. Kaliskiego 12-14
2011-06-22 AZZP-B.24-108/2011
Usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego-
2011-06-15 AZZP-S.24-102/2011
Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków
2011-06-14 AZZP-B.24-98/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-06-09 AZZP-S.24-89/2011
Wykonywanie usług informatycznych
2011-06-06 AZZP-B.24-87/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-06-03 AZZP-S.24-80/2011
Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków
2011-05-26 AZZP-B.24-79/2011
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych
2011-05-18 AZZP-B.24-76/2011
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej
2011-05-18 AZZP-B.24-76/2011
Adres
2011-04-29 AZZP-B.24-65/2011
Usługa polegająca na zaprojektowaniu oraz montażu i demontażu stoisk wystawienniczych i namiotu wystawowego
2011-04-29 AZZP-B.24-64/2011
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6
2011-04-21 AZZP-S.24-57/2011
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2011-04-21 AZZP-B.24-60/2011
Obsługa organizacji konferencji oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6
2011-04-18 AZZP-B.24-55/2011
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2011-03-23 AZZP-B.24-44/2011
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-03-18 AZZP-B.24-42/2011
Usługi w zakresie promocji projektu naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2011-03-16 AZZP-B.24-39/2011
Usługa cateringu w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2011-03-11 AZZP-B.24-37/2011
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2011-03-07 AZZP-B.24-26/2011
Usługi w zakresie promocji projektu naukowcy UTP dla gospoodarki regionu
2011-03-01 AZZP-S.24-25/2011
Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”
2011-02-22 AZZP-S.24-20/2011
Wykonywanie usługi doradztwa finansowego
2011-02-16 AZZP-B.24-19/2011
Przeprowadzenie kursu "Skuteczny Menedżer"
2011-02-07 AZZP-B.24-18/2011
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pogłębiających umiejętności osobiste uczestników
2011-02-04 AZZP-S.24-10/2011
Badanie czystości patentowej rozwiązań w zakresie otrzymywania i zastosowania barwników metalokompleksowych typu 1:2
2011-02-03 AZZP-B.24-15/2011
Usługa wykonania projektu i wydruku materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej UTP w Bydgoszczy
2011-02-03 AZZP-S.24-14/2011
Wykonanie pomiarów geodezyjnych w terenie dotyczących czterech ciągów linii elektroenergetycznych 110 kV o łącznej długości 61,4 km
2011-01-26 AZZP-B.24-4/2011
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn.: "Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych"
2011-01-26 AZZP-B.24-8/2011
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Nowa wiedza-Nowe kompetencje
2011-01-21 AZZP-B.24-7/2011
Usługa cateringu projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje”
2011-01-10 AZZP-B.24-1/2011
Usługa opracowania projektu, przygotowania i wydruku informatora dla studentów
2011-01-03 AZZP-B.24-228/2010
Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2010-12-13 AZZP-B.24-223/2010
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Realizacja II Etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
2010-12-08 AZZP-B.24-217/2010
Usługa wykonania materiałów promocyjnych
2010-11-25 AZZP-S.24-2PP/2010
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodo-wych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”
2010-11-23 AZZP-B.24-207/2010
Usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej na portalach internetowych oraz opracowanie i wydruk publikacji
2010-11-18 AZZP-S.24-188/2010
Zarządzanie, administrowanie i rozbudowa sieci komputerowej w Domach Studenckich UTP
2010-11-10 AZZP-B.24-171/2010
Usługa cateringu w ramach projektu Dydaktyka a praktyka-wdrozenie programu rozwojowego UTP
2010-11-05 AZZP-B.24-190/2010
Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2010-10-21 AZZP-B.24-170/2010
Usługa publikacji artykułów w miesięczniku popularnonaukowym
2010-08-23 AZZP-B.24-114/2010
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
2010-08-06 AZZP-B.24-110/2010
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2010-07-01 AZZP-S.24-1-PP/10
Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich
2010-05-18 AZZP-B.24- 65/2010
Usługa montażu i demontażu namiotu wystawowego wraz ze stoiskami wystawienniczymi
2010-04-21 AZZP-S.24-38/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
2010-03-18 AZZP-S.24-31/2010
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.„Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego
2010-03-15 AZZP-S.24-34/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
2010-03-01 AZZP-S.24-16/2010
Wykonywanie usług doradztwa finansowego
2010-02-05 AZZP-S.24-9/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób