Usługi

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwa
2019-08-28 AZZP.243.61.2019
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2019-08-01 AZZP.243.55.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
2019-05-31 AZZP.243.40.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Wymagania systemu zarządzan
2019-05-16 AZZP.243.38.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Analizy zagrożeń i ocena ry
2019-05-16 AZZP.243.37.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Chromatografii cieczowej HPLC
2019-05-16 AZZP.243.39.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Auditor Wewnętrzny Systemu
2019-04-18 AZZP.243.30.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Kontrola finansowo-księgowa”
2019-04-18 AZZP.243.33.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Obsługa kadrowo-płacowa”
2019-04-18 AZZP.243.34.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”
2019-04-15 AZZP.243.26.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia osób w zakresie przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egzaminem
2019-04-15 AZZP.243.27.2019
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-15 AZZP.243.28.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-15 AZZP.243.29.2019
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2019-04-08 AZZP.243.21.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - Dobra Praktyka Laboratoryjna
2019-03-05 AZZP.243.18.2019
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
2019-02-08 AZZP.243.6.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
2019-01-18 AZZP.243.05.2019
Świadczenie usługi wydruku centralnego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2018-12-31 AZZP.243.89.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych”
2018-12-21 AZZP.243.81.2018
Usługa prowadzenia zajęć w zakresie prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji, budowy i aerodynamiki BSP
2018-09-25 AZZP.243.54.2018
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach 2.1 i Audytorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7
2018-09-21 AZZP.243.47.2018
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu
2018-09-07 AZZP.243.51.2018
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu pilotażu dronów w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA–kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów UTP i efektywnego zarządzania uczelnią
2018-09-07 AZZP.243.49.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo”
2018-08-23 AZZP.243.48.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-07-26 AZZP.243.40.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-07-26 AZZP.243.41.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-06-20 AZZP.243.33.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
2018-04-30 AZZP.243.19.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2018-03-02 AZZP.243.8.2018
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoj
2017-12-22 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-12-12 AZZP.243.110.2017
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2017-12-11 AZZP.243.107.2017
Opracowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych
2017-11-23 AZZP.243.96.2017
Przeprowadzenie konserwatoriów terenowych jako dodatkowych zajęć praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej
2017-11-23 AZZP.243.97.2017
Przeprowadzenie warsztatów i certyfikowanych szkoleń z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2017-10-26 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-10-12 AZZP.243.79.2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań naukowych, Design Thinking oraz Business Model Canvas
2017-10-05 AZZP.243.85.2017
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-08-02 AZZP.243.43.2017
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
2017-05-17 AZZP.243.27.2017
Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.
2017-05-15 AZZP.243.22.2017
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-05-12 AZZP.243.35.2017
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-28 AZZP.243.23.2017BB
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-25 AZZP.243.30.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego XPRIMER, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2017-04-11 AZZP.243.24.2017BB
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
2017-04-11 AZZP.243.20.2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ( zadanie 1) ubezpieczenie komunikacyjne ( zadanie 2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2017-02-22 AZZP.243.16.2017
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu korekcji racic u krów dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2017-02-14 AZZP.243.9.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego DOCUSAFE, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2017-02-06 AZZP.243.8.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2017-01-19 AZZP.243.4.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia
2017-01-05 AZZP.243.2.2017
Przeprowadzenie kursu inseminacji bydła i trzody chlewnej dla studentów ostatnich IV semestrów studiów I stopnia, kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
2017-01-05 AZZP.243.1.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
2016-12-05 AZZP.243.139.2016
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
2016-11-21 AZZP.243.133.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-11-10 AZZP.243.121.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-09-15 AZZP.243.96.2016
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2016-09-05 AZZP.243.91.2016
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2016-02-29 AZZP.243.5.2016BB
Świadczenie usług cateringowych
2016-02-18 AZZP.243.8.2016
Usługa organizacji konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016
2015-12-23 AZZP.243.169.2015
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2015-12-08 AZZP.243.166.2015
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016.
2015-11-19 AZZP.243.145.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-11-05 AZZP.243.140.2015
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią) i Mochełku (gmina Sicienko)
2015-10-14 AZZP.243.125.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-10-12 AZZP.243.126.2015
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2015-09-24 AZZP.243.114.2015
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2015-07-30 AZZP.243.70.2015BB
Udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie
2015-06-16 AZZP.243.67.2015
Przedłużenie wsparcia technicznego o rok oraz prawo do poprawek oprogramowania i aktualizacji baz systemów dla Cisco IronPort C360
2015-06-03 AZZP.243.63.2015BB
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
2015-05-20 AZZP.243.58.2015BB
Usługi w zakresie promocji projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych FSS2014HEIW0058
2015-05-12 AZZP.243.47.2015
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych.
2015-04-29 AZZP.243.40.2015
Opracowanie programu zintegrowanego nauczania dotyczącego projektowania energooszczędnych budynków z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
2015-04-16 AZZP.243.39.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
2015-04-09 AZZP.243.37.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej.
2015-04-02 AZZP.243.36.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
2015-03-26 AZZP.243.16.2015BB
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz potrzeb przedsiębiorstw woj. kujawsko - pomorskiego w zakresie tematów prac naukowych i rozwojowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz opra
2015-03-24 AZZP.243.29.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2015-03-05 AZZP.243.14.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułow w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiow podyplomowych
2015-03-03 AZZP.243.17.2015
Odchów kurcząt i pobieranie prób do badań
2015-02-26 AZZP.243.12.2015
Uslugi cateringu
2015-01-16 AZZP.243.5.2015
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla ob-szarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015-01-14 AZZP.243.2.2015(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
2014-12-05 AZZP.243.215.2014
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 61 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2015
2014-12-05 AZZP.243.221.2014 (BB)
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
2014-11-27 AZZP.243.205.2014
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynu informacyjnego
2014-11-25 AZZP.243.176.2014
Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi
2014-11-14 AZZP.243.194.2014
Usługi cateringowe
2014-11-05 AZZP.243.178.2014
Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE
2014-10-16 AZZP.243.146.2014
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2014-09-18 AZZP.243.128.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
2014-09-04 AZZP.243.127.2014 (BB)
Usługa Cateringu dla uczestników oraz gości VII Konferencji Naukowo - Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
2014-08-26 AZZP.243.119.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.
2014-07-08 AZZP.243.88.2014
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
2014-06-05 AZZP.243.85.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
2014-05-21 AZZP.243.79.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
2014-05-20 AZZP.243.78.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji
2014-05-06 AZZP.243.70.2014(BB)
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu Kierunek przyszłości - Inżynieria Biomedyczna
2014-04-30 AZZP.243.63.2014
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-04-30 AZZP.243.65.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2014-04-09 AZZP.243.57.2014
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne
2014-04-04 AZZP.243.52.2014(BB)
Usługa redakcji wydawniczej i druk publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2014-04-02 AZZP.243.51.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2014-03-27 AZZP.243.45.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2014-03-13 AZZP.243.41.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
2014-03-12 AZZP.243.39.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2014-03-11 AZZP.243.40.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
2014-03-06 AZZP.243.30.2014
Wykonanie Studium zagospodarowania majątkiem UTP - analiza techniczna oraz wykonanie interfejsu graficznego do systemu zarządzania majątkiem UTP oraz systemu raportowania danych w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania. 4.1.1 POKL.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-02-12 AZZP.243.27.2014
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2014-02-06 AZZP.243.22.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu
2014-02-05 AZZP.243.20.2014 (DK)
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2014-02-05 AZZP.243.17.2014
Usługi cateringu
2014-02-04 AZZP.243.15.2014
Świadczenie usług służbowej telefonii komórkowej wraz z bezprzewodowym dostępem do internetu
2014-01-29 AZZP.243.13.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2013-12-20 AZZP-BB.24-287/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
2013-12-13 AZZP-S.24-284/2013
Administrowanie siecią komputerową w Domach Studenta UTP
2013-12-05 AZZP-DK.24-278/2013
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2013-11-18 AZZP-S.24-248/2013
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2013-11-07 AZZP-AJ.24-234/2013
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2013-10-04 AZZP-D.24-185/2013
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
2013-09-20 AZZP-D.24-172/2013
Dostawa mebli biurowych
2013-09-20 AZZP-BB.24-174/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Nauka dla przemysłu projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013
2013-09-13 AZZP-BB.24-166/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2013-09-03 AZZP-S.24-154/2013
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
2013-08-14 AZZP-AK.24-148/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC 2013
2013-07-04 AZZP-BB.24-124/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
2013-06-17 AZZP-AJ.24-101/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014 w zakresie: ogłoszenia prasowe w gazetach o zasięgu regionalnym - przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2013/2014 oraz banner reklamowy na dole pierwszej strony w regionalnej gazecie codziennej promujący ofertę dydaktyczną na rok akademicki 2013/2014
2013-06-04 AZZP-AJ.24-093/2013
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2013-06-03 AZZP-DK.24-92/2013
Usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2013-05-27 AZZP-AJ.24-087/2013
USŁUGI W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU DYDAKTYKA A PRAKTYKA - WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO UTP
2013-05-23 AZZP-BB.24-88/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2013-05-09 AZZP-AJ.24-059/2013
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
2013-03-26 AZZP-BB.24-45/2013
Usługa w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka wdrożenie programu rozwojowego UTP.
2013-03-25 AZZP-BB.24-44/2013
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych
2013-03-13 AZZP-DK.24-33/2013
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2013-03-01 AZZP-AJ.24-027/2013
Świadczenie usług doradztwa w zakresie finansów na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
2013-02-21 AZZP-MK.24-15/2013
Usługi pocztowe dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2013-02-20 AZZP-BB.24-24/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2013-02-11 AZZP-BB.24-20/2013
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.
2013-01-31 AZZP-AJ.24-014/2013
USŁUGI CATERINGU
2013-01-24 AZZP-AJ.24-008/2013
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
2013-01-17 AZZP-AJ.24-007/2013
Usługi i dostawy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu Nowa jakość w UTP
2013-01-02 AZZP-BB.24-1/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014
2012-11-30 AZZP-S.24-299/2012
Wykonywanie usługi ochrony mienia i pomieszczeń użytkowych
2012-11-29 AZZP-BB.24-301/2012
Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Kujawsko-Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko-Pomorskich Przedsiębiorstw i ich Pracowników
2012-11-19 AZZP-S.24-259/2012
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2012-11-09 AZZP-S.24-258/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-11-07 AZZP-DK.24-256/2012
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2012-11-03 AZZP-S.24-237/2012
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-10-31 AZZP-AK.24-233/2012
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE.
2012-10-26 AZZP-BB.24-244/2012
Usługi w zakresie organizacji przejazdu na targi międzynarodowe EUROTIER w Hanowerze
2012-10-26 AZZP-BB.24-245/2012
Usługi w zakresie redakcji wydawniczej i druku publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego
2012-10-22 AZZP-S.24-225/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-10-10 AZZP-AJ.24-200/2012
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
2012-10-09 AZZP-BB.24-217/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na targi międzynarodowe EUROTIER w Hanowerze
2012-09-24 AZZP-AJ.24-198/2012
Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu "NOWA JAKOŚĆ UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
2012-09-21 AZZP-BB.24-201/2012
Usługi w zakresie promocji Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-09-11 AZZP-BB.24-192/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu do Khmelnitsky (UKRAINA ) na konferencję naukową
2012-08-10 AZZP-DK.24-179/2012
Wykonanie usługi polegającej na opiece licencyjnej oraz zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERPv6 dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-07 AZZP-BB.24-176/2012
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC2012
2012-07-19 AZZP-S.24-145/2012
Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-07-19 AZZP-BB.24-159/2012
Przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 na ekranach LED - telebimach.
2012-07-19 AZZP-BB.24-160/2012
Usługa przeprowadzenia kampanii radiowej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013
2012-07-02 AZZP-BB.24-144/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy Banner reklamowy w regionalnej gazecie codziennej
2012-06-27 AZZP-BB.24-134/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-06-22 AZZP-AJ.24-128/2012
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2012-06-18 AZZP-BB.24-124/2012
Przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 na ekranach LED - telebimach
2012-06-18 AZZP-BB.24-126/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2012-06-13 AZZP-BB.24-121/2012
Usługa przeprowadzenia kampanii radiowej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013
2012-06-04 AZZP-BB.24-112/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka- wdrożenie programu rozwojowego UTP
2012-05-28 AZZP-BB.24-105/2012
Usługi w zakresie promocji Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-05-28 AZZP-BB.24-107/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszcz
2012-05-23 AZZP-DK.24-102/2012
Wykonanie usługi polegającej na organizacji sympozjum dla zadania pt. Organizacja XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego - diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze, prognozy
2012-05-18 AZZP-AJ.24-091/2012
Usługi cateringu
2012-05-15 AZZP-BB.24-92/2012
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych.
2012-04-30 AZZP-DK.24-81/2012
Usługa cateringu w ramach realizacji zadania pt. -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego-
2012-04-26 AZZP-BB.24-74/2012
Usługi w zakresie redakcji wydawniczej i druku publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu „Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego"
2012-04-05 AZZP-DK.24-60/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
2012-03-29 AZZP-MW.24-58/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2012-03-23 AZZP-DK.24-56/2012
Wykonanie usługi polegającej na zamieszczeniu prezentacji (wizytówki) dotyczącej promowania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na portalach edukacyjnych
2012-03-22 AZZP-BB.24-54/2012
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe oraz targi międzynarodowe w ra-mach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-03-21 AZZP-AJ.24-050/2012
USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONFERENCJI PROREKTORÓW DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH
2012-03-15 AZZP-AJ.24-047/2012
USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONFERENCJI DLA DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW Z WYDZIAŁÓW KSZTAŁCĄCYCH NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA
2012-03-08 AZZP-AJ.24-042/2012
USŁUGA CATERINGU W RAMACH PROJEKTU UDA-POKL.02.01.01-00-129/10
2012-03-07 AZZP-MW.24-29/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2012-02-22 AZZP-BB.24-32/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje
2012-02-22 AZZP-DK.24-31/2012
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2012-02-03 AZZP-BB.24-16/2012
Przeprowadzenie warsztatów z księgowości w ramach projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje realizowanego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2012-02-02 AZZP-BB.24-11/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje
2012-01-31 AZZP-BB.24-8/2012
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
2012-01-19 AZZP-BB.24-5/2012
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2012/2013
2011-12-14 AZZP-B.24-269/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-12-14 AZZP-B.24-271/2011
Usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-11-24 AZZP-B.24-241/2011
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
2011-11-03 AZZP-B.24-208/2011
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-10-27 AZZP-B.24-183/2011
ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY
2011-10-19 AZZP-B.24-191/2011
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-09-28 AZZP-B.24-174/2011
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2011-08-12 AZZP-B.24-144/2011
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC2011
2011-08-08 AZZP-B.24-143/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
2011-08-04 AZZP-B.24-139/2011
Przeprowadzenie szkoleń oraz szkoleń w formie warsztatów z zakresu rozwoju i utrzymania infrastruktury IT
2011-07-20 AZZP-S.24-1PP/2011
Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich przy al. Kaliskiego 12-14
2011-06-22 AZZP-B.24-108/2011
Usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego-
2011-06-15 AZZP-S.24-102/2011
Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków
2011-06-14 AZZP-B.24-98/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-06-09 AZZP-S.24-89/2011
Wykonywanie usług informatycznych
2011-06-06 AZZP-B.24-87/2011
Usługi w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-06-03 AZZP-S.24-80/2011
Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków
2011-05-26 AZZP-B.24-79/2011
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych
2011-05-18 AZZP-B.24-76/2011
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej
2011-05-18 AZZP-B.24-76/2011
Adres
2011-04-29 AZZP-B.24-65/2011
Usługa polegająca na zaprojektowaniu oraz montażu i demontażu stoisk wystawienniczych i namiotu wystawowego
2011-04-29 AZZP-B.24-64/2011
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6
2011-04-21 AZZP-S.24-57/2011
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2011-04-21 AZZP-B.24-60/2011
Obsługa organizacji konferencji oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6
2011-04-18 AZZP-B.24-55/2011
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
2011-03-23 AZZP-B.24-44/2011
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
2011-03-18 AZZP-B.24-42/2011
Usługi w zakresie promocji projektu naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2011-03-16 AZZP-B.24-39/2011
Usługa cateringu w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
2011-03-11 AZZP-B.24-37/2011
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2011-03-07 AZZP-B.24-26/2011
Usługi w zakresie promocji projektu naukowcy UTP dla gospoodarki regionu
2011-03-01 AZZP-S.24-25/2011
Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”
2011-02-22 AZZP-S.24-20/2011
Wykonywanie usługi doradztwa finansowego
2011-02-16 AZZP-B.24-19/2011
Przeprowadzenie kursu "Skuteczny Menedżer"
2011-02-07 AZZP-B.24-18/2011
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pogłębiających umiejętności osobiste uczestników
2011-02-04 AZZP-S.24-10/2011
Badanie czystości patentowej rozwiązań w zakresie otrzymywania i zastosowania barwników metalokompleksowych typu 1:2
2011-02-03 AZZP-B.24-15/2011
Usługa wykonania projektu i wydruku materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej UTP w Bydgoszczy
2011-02-03 AZZP-S.24-14/2011
Wykonanie pomiarów geodezyjnych w terenie dotyczących czterech ciągów linii elektroenergetycznych 110 kV o łącznej długości 61,4 km
2011-01-26 AZZP-B.24-4/2011
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn.: "Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych"
2011-01-26 AZZP-B.24-8/2011
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Nowa wiedza-Nowe kompetencje
2011-01-21 AZZP-B.24-7/2011
Usługa cateringu projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje”
2011-01-10 AZZP-B.24-1/2011
Usługa opracowania projektu, przygotowania i wydruku informatora dla studentów
2011-01-03 AZZP-B.24-228/2010
Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2010-12-13 AZZP-B.24-223/2010
Usługa wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Realizacja II Etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
2010-12-08 AZZP-B.24-217/2010
Usługa wykonania materiałów promocyjnych
2010-11-25 AZZP-S.24-2PP/2010
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodo-wych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”
2010-11-23 AZZP-B.24-207/2010
Usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej na portalach internetowych oraz opracowanie i wydruk publikacji
2010-11-18 AZZP-S.24-188/2010
Zarządzanie, administrowanie i rozbudowa sieci komputerowej w Domach Studenckich UTP
2010-11-10 AZZP-B.24-171/2010
Usługa cateringu w ramach projektu Dydaktyka a praktyka-wdrozenie programu rozwojowego UTP
2010-11-05 AZZP-B.24-190/2010
Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2010-10-21 AZZP-B.24-170/2010
Usługa publikacji artykułów w miesięczniku popularnonaukowym
2010-08-23 AZZP-B.24-114/2010
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
2010-08-06 AZZP-B.24-110/2010
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
2010-07-01 AZZP-S.24-1-PP/10
Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich
2010-05-18 AZZP-B.24- 65/2010
Usługa montażu i demontażu namiotu wystawowego wraz ze stoiskami wystawienniczymi
2010-04-21 AZZP-S.24-38/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
2010-03-18 AZZP-S.24-31/2010
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.„Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego
2010-03-15 AZZP-S.24-34/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
2010-03-01 AZZP-S.24-16/2010
Wykonywanie usług doradztwa finansowego
2010-02-05 AZZP-S.24-9/2010
Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.