Data ogłoszenia: 2010-03-15
Nr postępowania: AZZP-S.24-34/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
Kategoria: usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób

CPV: 60170000-0

Termin realizacji: od 1.04.2010 r do 31.05.2010 r.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   Spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności transportowej zamawiający oceni na podstawie posiadanej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

2.   Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

3.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 22.03.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.