Data ogłoszenia: 2018-06-20
Nr postępowania: AZZP.243.33.2018
Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 576544-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)