Data ogłoszenia: 2018-07-26
Nr postępowania: AZZP.243.40.2018
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 595392-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Termin składania ofert 2018-08-03, godzina: 09:00.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500182331-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Zmiana terminu składania ofert na 2018-08-06, godzina: 09:00.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)