Data ogłoszenia: 2018-07-26
Nr postępowania: AZZP.243.41.2018
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 595422-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Termin składania ofert 2018-08-03, godzina: 09:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500182303-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Zmiana terminu składania ofert na 2018-08-06, godzina: 09:00.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)