Data ogłoszenia: 2018-08-23
Nr postępowania: AZZP.243.48.2018
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 608001-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Termin składania ofert 2018-08-31, godzina: 09:00.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)