Data ogłoszenia: 2018-09-07
Nr postępowania: AZZP.243.49.2018
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 614466-N-2018 z dnia 2018-09-07 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Termin składania ofert 2018-09-17, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)