Data ogłoszenia: 2018-09-21
Nr postępowania: AZZP.243.47.2018
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 620255-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

 Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu „STUDENT NA RYNKU PRACY - podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport" nr POWR.03.01.00-00-K227/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert: 01.10.2018 r. godz. 09:00


2018-09-30 - Dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ


2018-09-30 - Termin, które uległy zmianie:

Termin składania ofert: do 08.10.2018 r., do godz. 09:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 08.10.2018 r., o godz. 09:20

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)