Data ogłoszenia: 2018-09-25
Nr postępowania: AZZP.243.54.2018
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania w budynkach 2.1 i Audytorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 621821-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.


Wykonywanie usług sprzątania w budynkach 2.1 i Audytorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7

Termin składania ofert: 03.10.2018 r. godz. 09:00


2018-09-28 - Dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)