Data ogłoszenia: 2018-12-21
Nr postępowania: AZZP.243.81.2018
Nazwa postępowania: Usługa prowadzenia zajęć w zakresie prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji, budowy i aerodynamiki BSP
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 663569-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Usługa prowadzenia zajęć w zakresie prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji, budowy i aerodynamiki BSP pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 Termin składania ofert 2018-12-31, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)