Data ogłoszenia: 2018-12-31
Nr postępowania: AZZP.243.89.2018
Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 664941-N-2018 z dnia 2018-12-31 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych”

Termin składania ofert: 2019-01-08, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)