Data ogłoszenia: 2019-02-08
Nr postępowania: AZZP.243.6.2019
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 512315-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Wykonywanie usług sprzątanie w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33


Termin składania ofert: 18.02.2019 r. godz. 10:00

2019-02-15 - Zamieszczono odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. UWAGA! Nowy termin składania ofert 22.02.2019 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)