Data ogłoszenia: 2019-03-05
Nr postępowania: AZZP.243.18.2019
Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 521579-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”


Termin składania ofert: 13.03.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)