Data ogłoszenia: 2019-04-08
Nr postępowania: AZZP.243.21.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - Dobra Praktyka Laboratoryjna
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 534842-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - Dobra Praktyka Laboratoryjna

 Termin składania ofert 2019-04-16, godzina: 10:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert 2019-04-17,

godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)