Data ogłoszenia: 2019-04-15
Nr postępowania: AZZP.243.26.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia osób w zakresie przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egzaminem
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 537453-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia osób w zakresie przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egzaminem

 Termin składania ofert 2019-04-23, godzina: 10:00

UWAGA!!! Nowy Termin składania ofert 2019-04-24,

godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)