Data ogłoszenia: 2019-04-15
Nr postępowania: AZZP.243.29.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 537809-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

 Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Termin składania ofert 2019-04-24, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)