Data ogłoszenia: 2019-04-18
Nr postępowania: AZZP.243.30.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Kontrola finansowo-księgowa”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 539224-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Kontrola finansowo-księgowa”

 Termin składania ofert 2019-04-26, godzina: 10:00

UWAGA!  Nowy termin składania ofert 2019-04-30,

godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)