Data ogłoszenia: 2019-04-18
Nr postępowania: AZZP.243.34.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 539409-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

„Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” 

Termin składania ofert 2019-04-26, godzina: 10:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert 2019-04-30,

godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)