Data ogłoszenia: 2019-05-16
Nr postępowania: AZZP.243.38.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Analizy zagrożeń i ocena ry
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 548641-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Analizy zagrożeń i ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności z uwzględnieniem Food Defense

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Analizy zagrożeń i ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności z uwzględnieniem Food Defense

Termin składania ofert 2019-05-24, godzina: 10:00

UWAGA!!! Termin składania ofert 2019-05-29, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)