Data ogłoszenia: 2019-05-16
Nr postępowania: AZZP.243.37.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Chromatografii cieczowej HPLC
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 548696-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Chromatografii cieczowej HPLC

Termin składania ofert 2019-05-24, godzina: 10:00

 Ogłoszenie nr 540098127-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.

UWAGA!!! NOWY Termin składania ofert 2019-05-28, godzina 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)