Data ogłoszenia: 2019-05-31
Nr postępowania: AZZP.243.40.2019
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Wymagania systemu zarządzan
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:


Ogłoszenie nr 554863-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Wymagania systemu zarządzania środowiskowego w zakładach przetwórstwa spożywczego

Termin składania ofert 2019-06-10, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)