Data ogłoszenia: 2019-08-01
Nr postępowania: AZZP.243.55.2019
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 581129-N-2019 z dnia 2019-08-01 r. 

Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 2019-08-09, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)