Data ogłoszenia: 2019-08-28
Nr postępowania: AZZP.243.61.2019
Nazwa postępowania: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/251338

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)