Data ogłoszenia: 2020-02-18
Nr postępowania: AZZP.243.013.2020
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 513672-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.

Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33

Termin składania ofert: 2020-02-26 godzina: 10:00

UWAGA !!! Nowy termin składania ofert: 2020-02-28 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)