Data ogłoszenia: 2020-02-27
Nr postępowania: AZZP.243.015.2020
Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 517052-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 Termin składania ofert: 2020-03-06, godzina 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)