Data ogłoszenia: 2020-04-03
Nr postępowania: AZZP.243.018.2020
Nazwa postępowania: Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/utp

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)