Data ogłoszenia: 2020-05-11
Nr postępowania: AZZP.243.026.2020
Nazwa postępowania: Przygotowanie i produkcja materiałów multimedialnych dla 5 (pięciu) kursów MOOC (ang. Massive Open Online Courses) w języku polskim oraz 1 (jednego) kursu MOOC w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, w ramach Zad.1 Stworzenie 6 masowych o
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 537794-N-2020 z dnia 2020-05-11 r. 

Przygotowanie i produkcja materiałów multimedialnych dla 5 (pięciu) kursów MOOC (ang. Massive Open Online Courses) w języku polskim oraz 1 (jednego) kursu MOOC w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, w ramach Zad.1 Stworzenie 6 masowych otwartych kursów edukacyjnych w formie e-learningu w projekcie POWR.03.01.00-00-W021/18-00 „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin składania ofert: 2020-05-19 godzina: 10:00

Termin składania ofert: 2020-05-25 godzina: 10:00

Nowy termin składania ofert: 2020-05-27 godzina: 10:00

Dnia 14.05.2020 r. dodano modyfikację treści SIWZ

Dnia 20.05.2020 r. dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)