Data ogłoszenia: 2020-07-07
Nr postępowania: AZZP.243.039.2020
Nazwa postępowania: Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 557396-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Termin składania ofert: 2020-07-15, godzina 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)