Data ogłoszenia: 2020-07-22
Nr postępowania: AZZP.243.053.2020
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 562777-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania  przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 2020-07-30 godzina: 10:00

UWAGA!!! Termin składania ofert: 2020-08-05 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)