Data ogłoszenia: 2020-07-30
Nr postępowania: AZZP.243.047.2020
Nazwa postępowania: Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)