Data ogłoszenia: 2010-11-25
Nr postępowania: AZZP-S.24-2PP/2010
Nazwa postępowania: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodo-wych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg

na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”,

Termin realizacji: do 15.12.2010 r

Minimalne kwalifikacje audytora:

1.   Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - International Federation of Accountants,

2.   Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE, w tym w jednym realizowanym przez wyższą uczelnię.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

b)     dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych wyżej;

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 1.12.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.