Data ogłoszenia: 2011-06-09
Nr postępowania: AZZP-S.24-89/2011
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług informatycznych
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usług informatycznych

usługa dotyczy m.in. konfiguracji systemu SIMPLE.ERPv6, którego prawa autorskie posiada SOFTEAM Sp. z o.o.

(CPV: 72000000-5, 72212443-6, 80533000-9)

Termin realizacji: do 30.06.2012 r

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem specjalistów, co najmniej 5-cio osobowym, zdolnym do wykonania zamówienia.

Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 17.06.2011r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.06.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.