Data ogłoszenia: 2011-07-20
Nr postępowania: AZZP-S.24-1PP/2011
Nazwa postępowania: Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich przy al. Kaliskiego 12-14
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich,

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 3749 332, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg

na wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich

przy al. Kaliskiego 12-14

Termin realizacji: do 16.09.2011 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, pok. B 111

oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 27.07.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. B 111

Termin związania ofertą 30 dni.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)