Dokumenty przetargu nr AZZP.243.5.2015

2015-01-16 Ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane do publikacji w DZUUE w dniu 16.01.2015 roku Pobierz plik

2015-01-21 SIWZ Pobierz plik

2015-01-21 Tresć ogłoszenia opublikowanego w DZUUE w dniu 21.01.2015r. Pobierz plik

2015-01-21 Zal_9_SIWZ_Szablon dokumentacji 2015 Pobierz plik

2015-01-21 Zal_10_SIWZ_projekt_zarz_Reg_Dyr_RDOS Pobierz plik

2015-01-21 Zal_11_SIWZ_wytyczne_GDOS_do_PZO Pobierz plik

2015-01-21 Zal_12_SIWZ_wykaz_wymaganych_map Pobierz plik

2015-01-21 Zal_13_SIWZ_znaki_graficz_zasdy_promocji Pobierz plik

2015-01-21 Zal_14_SIWZ_zakres_swidczen_spotk_dyskus Pobierz plik

2015-01-21 Zal_15_SIWZ_wzor_raportu_spotk_dyskus Pobierz plik

2015-01-21 Zal_16_SIWZ_wzor_protok_odb Pobierz plik

2015-01-21 Zal_17_SIWZ_wymagania_notatka_biuletyn Pobierz plik

2015-01-21 Zal_18_SIWZ_wzor_raportu_eksperta Pobierz plik

2015-01-21 Zal_19_SIWZ_standard_danych_GIS Pobierz plik

2015-01-21 Zal_20_SIWZ_szablon_SDF Pobierz plik

2015-01-21 Zal_21_SIWZ_instrukcja_wypel_SDF Pobierz plik

2015-01-21 Zal_22_SIWZ_deklaracja_uczestnictwa_ZLW Pobierz plik

2015-01-21 Zal_23a_SIWZ_wniosek_wprowadz_zmian_do_dok Pobierz plik

2015-01-21 Zal_23b_SIWZ_wytyczne_GDOS_zmiany_w_bazie_danych Pobierz plik

2015-01-21 Zal_24_SIWZ_lista_referenc_zagrozen_presji_dzialan Pobierz plik

2015-02-03 Treść ogłoszenia - sprostowania przekazanego do publikacji - zamieszczono w dniu 03.02.2015 r. Pobierz plik

2015-02-10 Treść ogłoszenia - sprostowania przekazanego do publikacji - zamieszczono w dniu 10.02.2015 r. Pobierz plik

liczba dokumentów: 22