Dostawy

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwa
2020-09-22 AZZP.243.072.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki UTP
2020-09-22 AZZP.243.069.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
2020-09-21 AZZP.243.068.2020
Dostawa wytłaczarki dwuślimakowej z wyposażeniem.
2020-09-18 AZZP.243.071.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach Projektu AGRICORE nr 816078 realizowanego w ramach Programu Ramowego UE HORYZONT 2020
2020-09-18 AZZP.243.070.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-09-18 AZZP.243.065.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
2020-09-15 AZZP.243.066.2020
Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2020-09-15 AZZP.243.063.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-09-04 AZZP.243.062.2020
Dostawa niskopróżniowego skaningowego mikroskopu elektronowego
2020-08-19 AZZP.243.061.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2020-08-17 AZZP.243.060.2020
Dostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowej
2020-08-10 AZZP.243.059.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-08-06 AZZP.243.056.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2020-07-31 AZZP.243.051.2020
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r
2020-07-23 AZZP.243.058.2020
Dostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2020-07-17 AZZP.243.054.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2020-07-15 AZZP.243.042.2020
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2020-07-13 AZZP.243.052.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w
2020-07-08 AZZP.243.048.2020
Dostawa napędu liniowego do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-07-08 AZZP.243.049.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-07-06 AZZP.243.043.2020
Dostawa i montaż ściany multimedialnej
2020-06-18 AZZP.243.041.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową
2020-06-10 AZZP.243.38.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2020-06-04 AZZP.243.40.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
2020-05-29 AZZP.243.035.2020
Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych
2020-05-29 AZZP.243.036.2020
Dostawa oleju napędowego
2020-05-22 AZZP.243.033.2020
Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
2020-05-22 AZZP.243.034.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-05-15 AZZP.243.032.2020
Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych
2020-05-13 AZZP.243.031.2020
Dostawa elementów naczepy hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
2020-05-07 AZZP.243.025.2020
Dostawa oleju napędowego
2020-04-16 AZZP.243.27.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2020-03-30 AZZP.243.021.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-03-24 AZZP.243.019.2020
Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania
2020-02-12 AZZP.243.012.2020
Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego, modułowego systemu ram nośnych do montażu siłowników hydraulicznych z osprzętem
2020-02-06 AZZP.243.9.2020
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2020-02-04 AZZP.243.005.2020
Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2020-01-30 AZZP.243.10.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
2020-01-27 AZZP.243.006.2020
Dostawy sukcesywne oleju napędowego i opałowego
2020-01-23 AZZP.243.007.2020
Dostawa sprzętu komputerowego
2020-01-14 AZZP.243.002.2020
Dostawa aparatury pomiarowej
2019-12-13 AZZP.243.84.2019
Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
2019-12-04 AZZP.243.102.2019
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
2019-11-26 AZZP.243.99.2019
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
2019-11-20 AZZP.243.98.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-11-14 AZZP.243.85.2019
Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
2019-11-14 AZZP.243.95.2019
Dostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTP
2019-11-13 AZZP.243.94.2019
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
2019-11-13 AZZP.243.93.2019
Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki
2019-11-08 AZZP.243.90.2019
Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2019-11-05 AZZP.243.91.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności n
2019-10-31 AZZP.243.89.2019
Dostawa urządzenia do badania właściwości mechanicznych oraz cech strukturalnych jaj oraz produktów mięsnych
2019-10-31 AZZP.243.92.2019
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
2019-10-29 AZZP.243.81.2019
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2019-10-25 AZZP.243.87.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-25 AZZP.243.83.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-23 AZZP.243.86.2019
Dostawa mebli biurowych
2019-10-17 AZZP.243.82.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-16 AZZP.243.80.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechaniczne
2019-10-10 AZZP.243.78.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-10 AZZP.243.77.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-09 AZZP.243.67.2019
System IT do zarządzania uczelnią - dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC
2019-10-04 AZZP.243.76.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-10-03 AZZP.243.75.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2019-10-02 AZZP.243.66.2019
Dostawa monitorów multimedialnych
2019-10-01 AZZP.243.72.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2019-09-26 AZZP.243.71.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki
2019-09-16 AZZP.243.69.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-09-10 AZZP.243.65.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2019-08-30 AZZP.243.53.2019
Dostawa mikrotomografu komputerowego
2019-08-30 AZZP.243.62.2019
Dostawa dynamicznego analizatora termomechanicznego (DMA) wraz z wyposażeniem
2019-08-29 AZZP.243.63.2019
Dostawa fantomów psów
2019-08-26 AZZP.243.59.2019
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii
2019-08-21 AZZP.243.57.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-08-09 AZZP.243.58.2019
Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2019-07-31 AZZP.243.48.2019
Dostawa infrastruktury serwerowej
2019-07-30 AZZP.243.52.2019
Dostawa systemu ultrasonicznego do badań zmęczeniowych
2019-07-23 AZZP.243.49.2019
Dostawa programu komputerowego do symulacji odkształceń struktur spawanych
2019-07-22 AZZP.243.50.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-05-23 AZZP.243.42.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-05-21 AZZP.243.36.2019
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2019-05-15 AZZP.243.41.2019
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2019-04-10 AZZP.243.25.2019
Dostawa urządzeń drukujących
2019-04-05 AZZP.243.24.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-03-29 AZZP.243.19.2019
Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
2019-03-21 AZZP.243.17.2019
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2019-03-06 AZZP.243.16.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
2019-02-04 AZZP.243.7.2019
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2019-01-22 AZZP.243.2.2019
Dostawa aparatury do badań termodesorpcji z powierzchni próbki
2019-01-15 AZZP.243.4.2019
Dostawa oleju napędowego i opałowego
2018-12-27 AZZP.243.85.2018
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu:„Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego” nr projektu POIS.01.03.01.-00-0007/16-01
2018-12-20 AZZP.243.88.2018
Dostawa licencji pozwalającej uruchomić 2 procesorowy system przeznaczony do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią"
2018-12-11 AZZP.243.84.2018
Dostawa licencji na oprogramowanie przeznaczone do zarządzania bazami danych w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią
2018-12-07 AZZP.243.83.2018
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
2018-11-29 AZZP.243.82.2018
Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2018-11-23 AZZP.243.75.2018
Dostawa mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego
2018-11-22 AZZP.243.77.2018
Dostawa licencji do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych
2018-11-09 AZZP.243.72.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-11-08 AZZP.243.73.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-11-08 AZZP.243.74.2018
Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-10-31 AZZP.243.71.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
2018-10-31 AZZP.243.70.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
2018-10-26 AZZP.243.68.2018
Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP
2018-10-26 AZZP.243.66.2018
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
2018-10-23 AZZP.243.65.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-10-22 AZZP.243.67.2018
Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-10-18 AZZP.243.64.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2018-10-17 AZZP.243.61.2018
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
2018-10-15 AZZP.243.62.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
2018-10-12 AZZP.243.58.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-10-11 AZZP.243.60.2018
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Oraganizacyjnych UTP
2018-10-10 AZZP.243.57.2018
Dostawa sukcesywna papieru do drukarek i kopiarek
2018-09-27 AZZP.243.55.2018
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r
2018-09-13 AZZP.243.53.2018
Dostawa komputerów przenośnych
2018-08-30 AZZP.243.50.2018
Dostawa wyposażenia w ramach działania pn.: „Utworzenie sali badawczej z zapleczem z zakresu zoofizjoterapii zwierząt”
2018-08-29 AZZP.243.44.2018
Dostawy broszur naukowo-badawczych i ulotek patentowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” realizowanego przez konsorcjum UTP i UKW
2018-08-23 AZZP.243.46.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-08-07 AZZP.243.43.2018
Dostawa urządzenia przenośnego typu tablet
2018-07-24 AZZP.243.39.2018
Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2018-07-05 AZZP.243.37.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-06-26 AZZP.243.35.2018
Dostawa mikroskopu badawczego
2018-06-22 AZZP.243.34.2018
Dostawa ciągnika rolniczego
2018-06-11 AZZP.243.28.2018
Dostawa kombajnu poletkowego
2018-06-06 AZZP.243.30.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-06-04 AZZP.243.29.2018
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
2018-05-14 AZZP.243.24.2018
Dostawa zestawu do pomiarów liczników i jakości energii elektrycznej
2018-05-09 AZZP.243.25.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-04-27 AZZP.243.22.2018
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2018-04-18 AZZP.243.20.2018
Dostawa sieczkarni samojezdnej
2018-04-13 AZZP.243.18.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-03-16 AZZP.243.13.2018
Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2018-02-16 AZZP.243.7.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2018-02-08 AZZP.243.5.2018
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2018-02-07 AZZP.243.6.2018
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2018-01-15 AZZP.243.3.2018
Dostawa oleju napędowego i opałowego
2018-01-11 AZZP.243.002.2018
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
2017-11-17 AZZP.243.106.2017
Dostawa platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych
2017-11-16 AZZP.243.102.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-11-16 AZZP.243.103.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-11-16 AZZP.243.104.2017
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
2017-11-16 AZZP.243.105.2017
Dostawa komputerów używanych
2017-11-14 AZZP.243.98.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2017-11-08 AZZP.243.99.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-11-07 AZZP.243.101.2017
Dostawa komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-11-06 AZZP.243.92.2017
Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2017-10-31 AZZP.243.94.2017
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-10-31 AZZP.243.95.2017
Dostawa stanowiska do analiz proteomicznych wraz z jednostkami sterującymi dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2017-10-26 AZZP.243.91.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
2017-10-20 AZZP.243.90.2017
Dostawa spektrofotometru wraz z jednostką sterującą oraz oprogramowaniem sterującym
2017-10-18 AZZP.243.88.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2017-10-13 AZZP.243.89.2017
Dostawa chromatografu gazowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2017-10-11 AZZP.243.82.2017
Dostawa elementów do posiadanego sprzętu pomiarowego Kistler dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2017-10-10 AZZP.243.76.2017
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
2017-10-06 AZZP.243.86.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2017-10-05 AZZP.243.84.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-10-04 AZZP.243.83.2017
Dostawa oprogramowania i komputera sterującego do prowadzenia badań zmęczeniowych
2017-09-26 AZZP.243.80.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2017-09-26 AZZP.243.81.2017
Dostawa notebooków na potrzeby programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”
2017-09-15 AZZP.243.77.2017
Dostawa reflektometrów optycznych
2017-09-15 AZZP.243.78.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
2017-09-14 AZZP.243.72.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2017-09-14 AZZP.243.74.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2017-09-12 AZZP.243.73.2017
Dostawa używanego sprzętu komputerowego
2017-09-11 AZZP.243.71.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
2017-09-05 AZZP.243.69.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2017-08-29 AZZP.243.68.2017
Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
2017-08-21 AZZP.243.66.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-08-17 AZZP.243.65.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
2017-08-16 AZZP.243.62.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
2017-08-10 AZZP.243.64.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-08-08 AZZP.243.61.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
2017-08-03 AZZP.243.57.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt .
2017-08-03 AZZP.243.59.2017BB
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-08-03 AZZP.243.60.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
2017-07-25 AZZP.243.58.2017BB
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2017-07-11 AZZP.243.56.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
2017-07-11 AZZP.243.54.2017
Dostawa tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta
2017-07-06 AZZP.243.55.2017
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2017-07-06 AZZP.243.48.2017
Dostawa sukcesywna materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne
2017-06-27 AZZP.243.52.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-06-20 AZZP.243.47.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
2017-06-19 AZZP.243.45.2017
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco IronPort o 1 rok
2017-06-14 AZZP.243.50.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
2017-06-09 AZZP.243.44.2017BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej
2017-06-02 AZZP.243.40.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2017-05-31 AZZP.243.42.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
2017-05-25 AZZP.243.38.2017
Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Działu Promocji
2017-05-25 AZZP.243.36.2017
Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
2017-05-19 AZZP.243.28.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2017-05-11 AZZP.243.33.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
2017-05-10 AZZP.243.34.2017
Dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Głównej
2017-04-28 AZZP.243.31.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
2017-04-20 AZZP.243.25.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
2017-04-19 AZZP.243.29.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-04-13 AZZP.243.21.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-03-10 AZZP.243.17.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2017-03-09 AZZP.243.18.2017
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2017-02-28 AZZP.243.10.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach programu MNiSW Uniwersytet Młodego Odkrywc
2017-02-28 AZZP.243.11.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Karier
2017-02-09 AZZP.243.6.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2017-01-11 AZZP.243.3.2017BB
Dostawa oleju napędowego i opałowego
2016-12-01 AZZP.243.138.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2016-11-30 AZZP.243.134.2016BB
Dostawa ksenonowej komory starzeniowej
2016-11-28 AZZP.243.137.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-11-23 AZZP.243.135.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-11-21 AZZP.243.131.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-11-18 AZZP.243.125.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-11-16 AZZP.243.127.2016
Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2016-11-15 AZZP.243.130.2016BB
Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb dydaktycznych.
2016-11-10 AZZP.243.119.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2016-11-10 AZZP.243.124.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2016-11-10 AZZP.243.126.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
2016-11-10 AZZP.243.128.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
2016-11-07 AZZP.243.123.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
2016-11-02 AZZP.243.122.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-11-02 AZZP.243.118.2016
Dostawa laptopa dla Wydziały Hodowli i Biologii Zwierząt
2016-10-28 AZZP.243.120.2016BB
Dostawa zestawu do badania oporności skośnej i powierzchniowej
2016-10-25 AZZP.243.116.2016
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
2016-10-25 AZZP.243.110.2016BB
Dostawa termostatu z pompą ssąco-tłoczącą i łaźnią
2016-10-06 AZZP.243.108.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
2016-10-03 AZZP.243.104.2016
Dostawa oprogramowania do zastosowań biurowych
2016-09-29 AZZP.243.99.2016
Dostawa bioreaktora laboratoryjnego do hodowli komórkowych
2016-09-22 AZZP.243.101.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
2016-09-19 AZZP.243.100.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych
2016-09-15 AZZP.243.98.2016
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań dydaktycznych
2016-09-12 AZZP.243.95.2016
SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA PAPIERU
2016-09-09 AZZP.243.88.2016BB
Dostawa wyposażenia do maszyny INSTRON ElectroPuls E3000LT
2016-09-09 AZZP.243.94.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2016-09-07 AZZP.243.87.2016BB
Dostawa komponentów do budowy siłomierza
2016-09-05 AZZP.243.92.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
2016-09-05 AZZP.243.91.2016
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2016-08-26 AZZP.243.86.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Informatyki
2016-08-24 AZZP.243.84.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-08-12 AZZP.243.82.2016
Dostawa serwerów plików
2016-07-27 AZZP.243.77.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych
2016-07-27 AZZP.243.73.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2016-07-27 AZZP.243.80.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Spraw Studenckich
2016-07-26 AZZP.243.78.2016
Dostawa kamery termowizyjnej.
2016-07-26 AZZP.243.74.2016
Dostawa nowych licencji oraz przedłużenie wsparcia producenta oprogramowania dla produktów VMware
2016-07-26 AZZP.243.75.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
2016-07-25 AZZP.243.76.2016
Dostawa komputerów przenośnych
2016-07-21 AZZP.243.70.2016
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej.
2016-07-21 AZZP.243.69.2016BB
Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem
2016-07-18 AZZP.243.67.2016BB
Dostawa mikroskopów metalograficznych odwróconych oraz obiektywu planachromatycznego
2016-07-18 AZZP.243.68.2016BB
Dostawa praski metalograficznej do inkludowania zgładów metalograficznych
2016-07-15 AZZP.243.65.2016
Dostawa materiałów promocyjny na 62. Konferencję Naukową Bydgoszcz - Krynica 2016.
2016-07-14 AZZP.243.64.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
2016-07-01 AZZP.243.61.2016BB
Dostawa detektora fluorescencyjnego do HPLC
2016-06-29 AZZP.243.49.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
2016-06-27 AZZP.243.58.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-06-23 AZZP.243.56.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
2016-06-16 AZZP.243.53.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
2016-06-10 AZZP.243.48.2016
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych
2016-06-06 AZZP.243.47.2016
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ w trakcie konferencji POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016 - 22.06 - 23.06
2016-06-06 AZZP.243.44.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2016-06-06 AZZP.243.45.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
2016-06-06 AZZP.243.46.2016
Dostawa tapczanów dla Domu Studenta
2016-05-25 AZZP.243.37.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
2016-05-25 AZZP.243.40.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
2016-05-12 AZZP.243.36.2016
Dostawa bielizny pościelowej, kołder, poduszek do pokoi w Domach Studenckich
2016-04-29 AZZP.243.34.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
2016-04-26 AZZP.243.32.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią poziomą w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2016-04-26 AZZP.243.33.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią pionową w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2016-04-13 AZZP.243.31.2016BB
Dostawa regałów półkowych w zabudowie dwupoziomowej wraz z montażem
2016-04-07 AZZP.243.27.2016
Wydanie podręczników oraz publikacji pokonferencyjnej w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 Zintegrowanie kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy
2016-04-07 AZZP.243.29.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-04-05 AZZP.243.28.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2016-03-31 AZZP.243.26.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
2016-03-31 AZZP.243.25.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2016-03-24 AZZP.243.24.2016
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
2016-03-11 AZZP.243.22.2016BB
Dostawa skaningowego kalorymetru różnicowego wraz z oprogramowaniem
2016-03-10 AZZP.243.21.2016
Dostawa materiałów promocyjnych na sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.
2016-03-09 AZZP.243.20.2016
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2016-03-07 AZZP.243.10.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2016-03-03 AZZP.243.17.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2016-03-03 AZZP.243.18.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego i Biura Karier
2016-02-29 AZZP.243.11.2016BB
Dostawa regałów półkowych wraz z montażem
2016-02-25 AZZP.243.12.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
2016-02-12 AZZP.243.6.2016
Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2016-01-14 AZZP.243.2.2016
Dostawa drukarki dla Działu Spraw Pracowniczych i Płac
2015-12-23 AZZP.243.170.2015BB
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2016/2017
2015-12-10 AZZP.243.168.2015
Systematyczne dostawy olejów
2015-12-07 AZZP.243.167.2015
Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych (dopuszcza się używane)- 45 sztuk
2015-12-02 AZZP.243.164.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
2015-12-01 AZZP.243.163.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera-stacji obliczeniowej
2015-11-30 AZZP.243.162.2015
Dostawa oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki oraz do tworzenia edycji i konwertowania plików PDF
2015-11-26 AZZP.243.161.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Erasmus + wsparcie organizacyjne
2015-11-24 AZZP.243.144.2015
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
2015-11-20 AZZP.243.151.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2015-11-19 AZZP.243.158.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
2015-11-19 AZZP.243.160.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
2015-11-19 AZZP.243.152.2015BB
Dostawa manipulatorów 3D do systemów CAD,CAM dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2015-11-19 AZZP.243.153.2015BB
Dostawa lepkościomierza dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2015-11-19 AZZP.243.150.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki
2015-11-19 AZZP.243.154.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-11-19 AZZP.243.156.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2015-11-19 AZZP.243.157.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-11-19 AZZP.243.159.2015
Dostawa kart do przełączników Cisco
2015-11-17 AZZP.243.149.2015BB
Dostawa skanera stolikowego do dokumentów
2015-11-12 AZZP.243.143.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
2015-11-12 AZZP.243.147.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2015-11-12 AZZP.243.148.2015
Dostawa dysków zewnętrznych wraz z etui w ilości 130 sztuk
2015-11-09 AZZP.243.142.2015
Dostawa systemu termo-anemometrycznego
2015-11-05 AZZP.243.141.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
2015-11-02 AZZP.243.139.2015
Dostawa monitora komputerowego do zastosowań profesjonalnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
2015-10-29 AZZP.243.130.2015BB
Aparatura badawczo-pomiarowa dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2015-10-29 AZZP.243.134.2015
Dostawa monitorów komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
2015-10-29 AZZP.243.138.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
2015-10-29 AZZP.243.136.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2015-10-29 AZZP.243.137.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
2015-10-29 AZZP.243.135.2015
Dostawa toreb na ramię dla Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
2015-10-28 AZZP.243.129.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2015-10-22 AZZP.243.120.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
2015-10-20 AZZP.243.128.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Seminarium Upowszechniającego Projekt FSS/2014/HEI/W/0078
2015-10-08 AZZP.243.123.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-10-07 AZZP.243.124.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
2015-10-02 AZZP.243.122.2015BB
Dostawa fluorymetru do pomiaru stężeń DNA wraz z zestawem startowym
2015-10-02 AZZP.243.119.2015
Dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
2015-10-01 AZZP.243.121.2015BB
Dostawa wielostanowiskowego oprogramowania statystycznego
2015-10-01 AZZP.243.118.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
2015-09-30 AZZP.243.117.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
2015-09-24 AZZP.243.113.2015BB
Dostawa systemu do dynamicznych badań wytrzymałościowych
2015-09-22 AZZP.243.107.2015
Dostawa cytometru przepływowego do wieloparametrowej analizy ploidalności i bezwzględnej zawartości DNA w tkankach roślinnych
2015-09-17 AZZP.243.110.2015
Dostawa i montaż urządzenia i oprogramowania do prowadzenia zajęć z distance-learningu do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE na 20 stanowisk w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2015-09-07 AZZP.243.106.2015
ostawa fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych
2015-09-03 AZZP.243.105.2015
Dostawa kart sieciowych
2015-09-02 AZZP.243.100.2015
Dostawa serwera dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-09-01 AZZP.243.101.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2015-08-31 AZZP.243.103.2015
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego.
2015-08-31 AZZP.243.104.2015
Dostawa mebli dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2015-08-20 AZZP.243.86.2015
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych.
2015-08-20 AZZP.243.91.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
2015-08-19 AZZP.243.97.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
2015-08-14 AZZP.243.99.2015
Dostawa tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dla potrzeb promocji projektu Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy oraz Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
2015-08-13 AZZP.243.96.2015
Dostawa materiałów promocyjny na 61. Konferencję Naukową Bydgoszcz- Krynica 2015.
2015-08-13 AZZP.243.98.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera wraz z systemem operacyjnym.
2015-08-11 AZZP.243.94.2015
Dostawa i montaż stołów i krzeseł do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2015-08-10 AZZP.243.89.2015
Dostawa kamery.
2015-08-10 AZZP.243.87.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.
2015-08-04 AZZP.243.90.2015
Dostawa 20 szt komputerów typu All In One oraz dostawa i montaż centralnej dotykowej tablicy interaktywnej LCD na stojaku z oprogramowaniem do współpracy z 20 komputerami w laboratorium komputerowym Inżynierii OZE w ramach realizacji proj.FSS/2014/H
2015-08-03 AZZP.243.83.2015
Dostawa drukarki laserowej dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
2015-07-30 AZZP.243.88.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2015-07-23 AZZP.243.84.2015BB
Dostawa Mikrotwardościomierza
2015-07-21 AZZP.243.81.2015
Dostawa systemu akwizycji danych oraz systemu do pomiaru emisji akustycznej
2015-07-17 AZZP.243.77.2015BB
Dostawa systemu telemedycznego z aplikacją mobilną
2015-07-16 AZZP.243.74.2015
Dostawa zestawu do korekcji kwantowej do spektrofluorymetru.
2015-07-16 AZZP.243.79.2015
Dostawa teczek na loptopa
2015-07-10 AZZP.243.76.2015BB
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
2015-07-09 AZZP.243.75.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-07-02 AZZP.243.72.2015
Dostawa spektrofotometru punktowego VIS oraz fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów
2015-06-26 AZZP.243.68.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych (dopuszcza się używane) dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-06-25 AZZP.243.71.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2015-06-03 AZZP.243.62.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-06-01 AZZP.243.61.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-05-21 AZZP.243.52.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Sztuk Wizualnych.
2015-05-20 AZZP.243.59.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
2015-05-18 AZZP.243.56.2015
Dostawa materiałów promocyjnych projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2015-05-13 AZZP.243.49.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-05-13 AZZP.243.51.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-05-12 AZZP.243.50.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Design Thinking Workspace - Pracownia Szybkiego Prototypowania 10/POKL/8.2.1/2012
2015-05-12 AZZP.243.46.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2015-05-12 AZZP.243.48.2015
Dostawa jednostek sterujących PC komputerów stacjonarnych dla Wydziału Zarządzania
2015-05-07 AZZP.243.35.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-05-05 AZZP.243.42.2015
Dostawa urządzenia przenośnego służcego do pomiaru fluorescencji chlorofilu w roślinach (fluorometr) wraz z wyposażeniem
2015-04-30 AZZP.243.43.2015
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych
2015-04-30 AZZP.243.44.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-04-21 AZZP.243.34.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
2015-04-09 AZZP.243.38.2015
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2015-04-07 AZZP.243.22.2015BB
Wyposażenie pomieszczeń biurowych
2015-04-02 AZZP.243.30.2015
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2015-04-02 AZZP.243.20.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2015-03-25 AZZP.243.28.2015
Dostawa analizatora koagulometrycznego
2015-03-19 AZZP.243.25.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
2015-03-10 AZZP.243.19.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2015-03-04 AZZP.243.15.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki oraz broszura informacyjna) projektu FSS/2014/HEI/W/0078
2015-02-25 AZZP.243.13.2015
Dostawa przeciwciał
2015-02-24 AZZP.243.11.2015
Dostawę odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
2015-02-19 AZZP.243.10.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
2015-02-12 AZZP.243.8.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej.
2015-01-16 AZZP.243.4.2015
Systematyczne dostawy olejów
2015-01-13 AZZP.243.1.2015(BB)
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
2014-12-29 AZZP.243.225.2014 (BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej
2014-12-03 AZZP.243.213.2014
Dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry Sztuk Wizualnych.
2014-12-02 AZZP.243.207.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2014-12-02 AZZP.243.216.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych.
2014-12-01 AZZP.243.208.2014 (BB)
Dostawa komputera stacjonarnego przeznaczonego do projektowania architektonicznego i graficznego wraz z oprogramowaniem biurowym
2014-11-28 AZZP.243.206.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów, laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego
2014-11-26 AZZP.243.187.2014
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
2014-11-26 AZZP.243.203.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydawnictw Uczelnianych
2014-11-25 AZZP.243.195.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2014-11-25 AZZP.243.200.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2014-11-25 AZZP.243.201.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2014-11-25 AZZP.243.202.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2014-11-21 AZZP.243.199.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2014-11-20 AZZP.243.197.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2014-11-20 AZZP.243.198.2014 (BB)
Dostawa analizatora do przepływowej analizy ciagłej (CFA) do oznaczania azotu amonowego, sumy azotu azotanowego i azotynowego i orto-fosforanowego w ekstraktach glebowych i roślinnych
2014-11-19 AZZP.243.160.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2014-11-14 AZZP.243.186.2014
Dostawa kopiarki kolorowej formatu A3
2014-11-14 AZZP.243.190.2014
Dostawa wirówki laboratoryjnej
2014-11-14 AZZP.243.191.2014
Zakup sprzętu komputerowego
2014-11-13 AZZP.243.183.2014 (BB)
Dostawa termostatu recyrkulacyjnego
2014-11-07 AZZP.243.179.2014
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego
2014-11-07 AZZP.243.181.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-11-07 AZZP.243.153.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego
2014-11-07 AZZP.243.185.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-11-06 AZZP.243.182.2014 (BB)
Dostawa różnicowego fotokalorymetru skaningowego.
2014-11-05 AZZP.243.177.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-10-30 AZZP.243.173.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-10-29 AZZP.243.169.2014
DOSTAWA UNIWERSALNEGO SFERYCZNEGO SPEKTROFOTOMETRU Z OPROGRAMOWANIEM
2014-10-29 AZZP.243.170.2014
OSTAWA URZADZENIA TERMOSTATUJACEGO UMOZLIWIAJACEGO REGULACJE TEMPERATURY FORM WTRYSKOWYCH
2014-10-28 AZZP.243.165.2014
Dostawa mebli szkolnych: stoliki i krzesła
2014-10-28 AZZP.243.166.2014
DOSTAWA STANOWISKA DO BADAŃ LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ TWORZYW POLIMEROWYCH W WARUNKACH PRZETWÓRSTWA METODĄ WTRYSKIWANIA DLA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU TWORZYW
2014-10-28 AZZP.243.168.2014
DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA DWÓCH STANOWISKACH
2014-10-28 AZZP.243.172.2014
Dostawa stanowiska pomiarowego do badań woltamperometrycznych
2014-10-27 AZZP.243.164.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
2014-10-23 AZZP.243.159.2014
Dostawa kompletnego komputerowego przyrządu do pomiaru ciepła spalania oraz tzw. kaloryczności substancji stałych i płynnych
2014-10-23 AZZP.243.161.2014
Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-Vis. w ramach realizacji projektu badawczego umowa nr UMO-2013/11/B/ST5/0181
2014-10-23 AZZP.243.163.2014
Dostawa artykułów promocyjnych
2014-10-17 AZZP.243.156.2014
Dostawa i montaż wielostanowiskowego pulpitu sterująco-pomiarowego na potrzeby Laboratorium Badań Rozdrabniania
2014-10-17 AZZP.243.151.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2014-10-16 AZZP.243.147.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej
2014-10-16 AZZP.243.145.2014
Dostawa oprogramowania statystycznego
2014-10-16 AZZP.243.152.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2014-10-16 AZZP.243.149.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
2014-10-16 AZZP.243.148.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-10-16 AZZP.243.154.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2014-10-16 AZZP.243.155.2014 (BB)
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
2014-10-13 AZZP.243.143.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-10-09 AZZP.243.138.2014
Zakup oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki
2014-10-09 AZZP.243.139.2014
Dostawa spektrofotometru UV-VIS oraz wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
2014-10-09 AZZP.243.140.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
2014-10-09 AZZP.243.142.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2014-10-07 AZZP.243.137.2014
Dostawa 15 szt. komputerów osobistych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2014-10-03 AZZP.243.136.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-10-02 AZZP.243.134.2014
Dostawa drukarki wielkoformatowej atramentowej
2014-10-02 AZZP.243.135.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Administracji i Obsługi Obiektów
2014-09-26 AZZP.243.132.2014
Dostawa papieru do drukarek i kopiarek
2014-09-25 AZZP.243.129.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
2014-09-25 AZZP.243.131.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2014-09-25 AZZP.243.133.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
2014-09-02 AZZP.243.125.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-08-28 AZZP.243.124.2014 (BB)
Dostawa monitorów LCD
2014-08-27 AZZP.243.123.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-08-25 AZZP.243.122.2014
Dostawa kopiarki
2014-08-21 AZZP.243.116.2014
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
2014-08-21 AZZP.243.120.2014
Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Teleinformatyki
2014-08-21 AZZP.243.117.2014
Dostawa komory klimatycznej dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2014-08-21 AZZP.243.110.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Avantor dla Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska.
2014-08-21 AZZP.243.118.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2014-08-21 AZZP.243.121.2014
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
2014-08-14 AZZP.243.112.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska.
2014-08-14 AZZP.243.115.2014
Dostawa materiałów promujących Konferencję Naukowo - Techniczną ECO - EURO - ENERGIA.
2014-08-11 AZZP.243.111.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu motion capture do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
2014-07-30 AZZP.243.107.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
2014-07-24 AZZP.243.104.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-07-24 AZZP.243.95.2014
Dostawa systemu backup serwerów oraz pamięci masowych
2014-07-17 AZZP.243.102.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu „motion capture" do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
2014-07-10 AZZP.243.96.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej w ramach zadania Projekt „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna” Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-013/09-00 z dn. 07.12.2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
2014-07-10 AZZP.243.97.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
2014-07-10 AZZP.243.100.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-07-10 AZZP.243.99.2014 (BB)
Dostawa serwera obliczeniowego
2014-07-09 AZZP.243.98.2014
Dostawa 150 szt. tapczanów jednoosobowych
2014-07-08 AZZP.243.94.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
2014-06-18 AZZP.243.91.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2014-06-18 AZZP.243.90.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej na potrzeby projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości
2014-06-17 AZZP.243.87.2014
Dostawa 115szt. lodówek (chłodziarek ) z zamrażalnikiem
2014-06-09 AZZP.243.84.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-06-06 AZZP.243.86.2014
Dostawa maszyny roboczej wielofunkcyjnej dla Wydziału Inzynierii Mechanicznej
2014-05-30 AZZP.243.83.2014
Zaproszenie do składania ofert na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt
2014-05-27 AZZP.243.77.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy z Gospodarką w ramach projektu Inkubator Innowacyjności.
2014-05-23 AZZP.243.80.2014(BB)
Dostawa i montaż aparatury badawczej i pomiarowej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
2014-05-22 AZZP.243.76.2014
Dostawa zestawu do inercyjnej rejestracji i analizy ruchu w 3D
2014-05-21 AZZP.243.67.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-05-19 AZZP.243.73.2014
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
2014-05-08 AZZP.243.72.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
2014-05-08 AZZP.243.71.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
2014-05-06 AZZP.243.68.2014
Dostawa wagi precyzyjnej oraz mieszadła magnetycznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2014-05-06 AZZP.243.69.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2014-04-30 AZZP.243.66.2014
Dostawa analizatora hematologicznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
2014-04-24 AZZP.243.55.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2014-04-16 AZZP.243.58.2014
Dostawa 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB
2014-04-11 AZZP.243.54.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
2014-04-09 AZZP.243.56.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
2014-04-03 AZZP.243.53.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
2014-03-31 AZZP.243.50.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu VENTURES /2013-11/10
2014-03-28 AZZP.243.49.2014
Zakup maszyn rolniczych
2014-03-27 AZZP.243.48.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
2014-03-25 AZZP.243.46.2014
Dostawa chlorofilomierza
2014-03-21 AZZP.243.42.2014
Dostawa 10 szt. mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych
2014-03-21 AZZP.243.47.2014
Zakup prasy zwijającej zmiennokomorowej dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
2014-03-20 AZZP.243.43.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2014-03-19 AZZP.243.44.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2014-03-14 AZZP.DT.1.2014
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na dostawę sukcesywną kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
2014-03-13 AZZP.243.36.2014
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2014-03-07 AZZP.243.35.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-03-07 AZZP.243.38.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji
2014-03-06 AZZP.243.33.2014
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
2014-03-06 AZZP.243.34.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
2014-03-06 AZZP.243.37.2014
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych.
2014-02-27 AZZP.243.29.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
«